stambyte Lindome

Dags för stambyte i Lindome? Ta hjälp av de bästa – Kontakta oss för gratis offert idag!

stambyte Lindome

Dags för stambyte i Lindome? Ta hjälp av de bästa – Kontakta oss för gratis offert idag!

Stambyte i Lindome

Hur mycket vet du om stambytesprojekt? Faktum är att denna viktiga byggåtgärd är relativt okänd för de flesta människor. Många har hört begreppet men förhållandevis få människor i Lindome känner till vad ett stambyte faktiskt innebär. Låt oss därför i korthet berätta: Ett stambyte i Lindome handlar om att byta ut de ledningar och rör som leder fastighetens vatten. Det är ett omfattande projekt som, som tur är för fastighetsägare, bara behöver genomföras ca var 40:e år.

Hos oss på Stamgänget-AB hittar du några av Lindomes mest erfarna och kunniga personal inom stambyte. Ring eller maila till oss för att begära kostnadsfri offert idag!

Helhetsentreprenör
Vi medverkar i alla delar av ditt stambyte i Lindome. Från inledande planering och projektering till genomförande av projektet.
Konkurrenskraftigt pris
Vi tror inte på överpriser. Vi erbjuder en kostnad för stambyte i Lindome som våra konkurrenter har svårt att slå.
Trygga affärer
Ett omfattande projekt kräver omfattande säkerhet. Vi är en certifierad firma som lämnar heltäckande garantier på alla stambyten i Lindome.

Till kontaktsidan

Stambyte i Lindome – Hur?

I Lindome finns många gamla fastigheter med ett tickande behov av stambyte. Många av stadens fastighetsägare vänder sig till vårt team då det är dags att genomföra stambytesprojektet. Nedan har vi samlat ett antal steg som våra stambyten i Lindome vanligtvis genomgår. Vi hoppas att detta ska klargöra för er hur proceduren går fram. Ring gärna om någonting fortsatt känns oklart!

Inledning:

Ett stambyte i Lindome är ett omfattande projekt. Detta kräver noga planering och försiktighet under hela arbetet. För att resten av arbetsmomenten i samband med stambytet i Lindome ska flyta på felfritt krävs gedigen projektering. Vi för nära dialog med dig som kund för att inga missförstånd gällande arbetet ska inträffa.

Möte och analys

Vi börjar med att ses och diskutera förutsättningarna för det specifika stambytet i Lindome. Mötet är kostnadsfritt och går ut på att ge representanten från vårt team en bild av behov och vilka åtgärder man kan tänkas tillämpa. Utifrån analysen, vilken bland annat tar hänsyn till befintliga stammars skick och badrummens placering, kan vi sedan ge kostnadsförslag.

Avtal

När du som kund har tagit ställning till det anbud vi kommit med går vi vidare till nästa steg i den inledande fasen. Detta steg handlar om signering av avtalet. Här inkluderas allt som rör arbetet, från kostnad till omfattande tidsplan och övriga villkor. Eftersom vi är en certifierad byggfirma berörs hela stambytet i Lindome av vår försäkring. Detta garanterar tryggheten både för dig som kund och för oss som företag.

Information till berörda

Det är mycket viktigt att alla boende i fastigheten får ordentligt med information om vad som gäller kring arbetet. Ett stambyte i Lindome är ett omfattande projekt som ställer krav på alla boende att anpassa sig. Här vilar ett stort ansvar på dig som fastighetsägare, men vi bistår gärna med praktisk information om projektet.

Projektering

Innan arbetet med stambytet i Lindome faktiskt kan dra igång krävs planering. Vi mäter, beräknar mått och bedömer utifrån dessa hur arbetet ska genomföras.

Kontakta oss för mer information!

Vill du komma i kontakt med oss gällande stambyte eller vill veta mer om våra tjänster?

4_Rektangel@2x

Utförande av stambytet i Lindome

Dags för det faktiska stambytet i Lindome. Arbetet i denna fas sker i ytterligare ett antal olika delar.

1. Ut med det gamla

För att göra plats åt nya rör och ledningar måste förstås de gamla avlägsnas. Vi demonterar de stammar som ska bytas ut och forslar bort dem från byggnaden.

2. Installation av nya system

Den, enligt vårt team, roligaste delen av arbetet är installationen av de nya stammarna. Hur detta arbete går till och hur lång tid det tar varierar från fall till fall.

3. Uppbyggnad

Nu är arbetet i det närmaste över. Det sista, förutom städning, som vårt team genomför är återuppbyggnad av badrummet och/eller köket. De nya stammarna är på plats och de ska nu åter gömmas i väggarna.

Besiktning

Slutbesiktningen av arbetet görs rimligen som sista del. Här säkerställs att det stambyte i Lindome som vårt team har genomfört har gjorts på rätt sätt. Du har nu fått en ganska utdragen arbetsprocess beskriven enbart med ett antal meningar. Vill du ha en mer omfattande beskrivning eller söker du fortfarande svar på vissa frågor? Välkommen att kontakta oss via telefon eller mail redan idag!

Tror du att du behöver stambyte i din fastighet i Lindome? Kontakta oss för gratis offert redan idag!

Är det dags att göra slag i saken och låta genomföra stambyte i kåken i Lindome? Du är inte ensam om att gå i dessa tankar. Varje år genomför vi på Stamgänget-AB i Lindome mängder av stambyten. Vi arbetar såväl med stambyte i privata bostäder i Lindome som stambytesprojekt vid företagsägda fastigheter.

Ring eller maila till oss för att ta del av mer information redan idag!

Ange dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.