Hur känner du igen blyrör?

Har du ett hus som byggdes efter 1972? Då är chansen ganska liten att du fortfarande har blyrör. I ett äldre hus finns det därför en ökad chans att dessa rör finns, men hur känner du igen sådana blyrör?

Regeln om fyra

Med dessa fyra enkla kontroller kommer du snabbt att upptäcka om du har att göra med ett blyrör.

  • Färg: ett blyrör är grått, koppar är ganska rödbrunt eller ljusgrönt.
  • Ljud: tryck på röret. Ger detta ett tråkigt ljud? Då finns det en god chans att det är ett blyrör.
  • Magnetisk: med en enkel kylmagnet är det snabbt klart. Magneten kommer aldrig att hålla fast vid ett blyrör, men den kommer att hålla fast vid en koppar.
  • Kopplingsstycke: se hur rören sätts ihop. Om de är klara kontakter är det koppar eller järn. Finns det en utbuktning på grenen utan kanter? Då är detta ett blyrör.

Risken för blyrör

Gamla blyrör, fogar eller löd separerar små blypartiklar som absorberas av kranvattnet. När du dricker detta ackumuleras blypartiklarna i kroppen. Bly påverkar främst njurarna och nervsystemet: det var därför den europeiska standarden för den tillåtna koncentrationen av bly i dricksvatten 2015 minskades från tjugofem till tio mikrogram per liter.

Har du fortfarande blyrör? Då har du valet: antingen ersätt dem helt med nya rör, eller så kan du ringa oss.

Neutralisera blyrör utan att gå sönder!

Det är mycket viktigt för din egen hälsa att du inte använder vatten från blyrör. Rivningsarbeten är dock mycket arbetskrävande, tar lång tid och gör ditt hem till en byggarbetsplats.

Kontakta oss för stambyte i Göteborg!